top of page

Pori Drwy Stori

CYFARWYDDWR : DIRECTOR / SERA ZYBORSKA 
CAMERA & EDITING : CAMERA & GOLYGU / ROBERT ZYBORSKI

Cawsom ein comisiynu gan BookTrust Cymru i wneud fideos dwyieithog, hwyliog a gafaelgar fel rhan o gynllun Pori Drwy Stori. Anfonwyd llyfrau barddoniaeth at blant ysgol ledled Cymru. Y syniad oedd creu cynnwys fideo i gyd-fynd â'r llyfrau hyn y byddai'r plant nid yn unig yn eu mwynhau, ond a fyddai'n cynorthwyo staff addysgu a rhieni i helpu'r plant i ddysgu geiriau'r cerddi a'r ynganiad. Fe wnaethon ni ddewis defnyddio sgrin werdd i gynhyrchu'r fideos hyn gan ei fod yn caniatáu i'r fideos â'r cerddi cyd-fynd mewn ffordd greadigol a dychmygus. Defnyddiwn gymysgedd o gefndiroedd animeiddio a byw er mwyn cadw pethau'n hwylus ac yn amrywiol. Daeth y cymeriadau'n fyw trwy gastio perfformwyr ifanc a thalentog o bob rhan o Gymru, gan gynnwys y gantores a chyfansoddwr Kizzy Crawford a’r cyflwynydd teledu Ameer Rana.

We were commissioned by BookTrust Cymru to make fun and engaging bilingual videos as part of the Pori Drwy Stori scheme. Poetry books were sent out to school children throughout Wales. The idea was to create video content to accompany these books that not only the children would enjoy, but that would assist teaching staff and parents in helping the children learn the words of the poems and pronunciation. We chose to use green screen to produce these videos as it allowed us to match the videos with the poems in a creative and imaginative way. We employed a mixture of animated and live action backgrounds in order to keep things fun and varied. We brought the illustrated characters to life by casting talented, young performers from across Wales, including singer songwriter Kizzy Crawford and TV presenter Ameer Rana.

bottom of page