top of page

The Capel Curig Sessions

CYFARWYDDWR : DIRECTOR / SERA ZYBORSKA
CAMERA, AWYRLUNIAU A GOLYGU : CAMERA DRONE AND EDITING / ROBERT ZYBORSKI
SAIN : SOUND / ANDI BONSAI

Live accoustic versions of songs from Sera's upcoming album in 2020. Filmed on location in a stunning converted cgapel in Capel Curig, North Wales.

Fersiynnau acwstig o ganeuon o albwm Sera fydd yn cael ei rhyddhau yn 2020. Wedi'i ffilmio ar leoliad mewn capel trawiadol wedi'i drawsnewid yng Nghapel Curig, Gogledd Cymru.

bottom of page