top of page
SdoRi_logo_K.png

SdoRi. Cwmni Cynhyrchu Annibynnol.

            Indie production company.

Mae SdoRi yn gwmni cynhyrchu wedi'i leoli ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Rydym yn gwmni newydd, ac mae gan ein tîm dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ar raglenni teledu, fideos cerddoriaeth a phrosiectau creadigol. Rydym yn gweithio'n agos gydag unigolion a chwmnïau creadigol eraill ar brosiectau sy'n amrywio o ddigwyddiadau byw a fideos hyrwyddo i gynhyrchu rhaglenni teledu.

SdoRi is a production company based on Anglesey, North Wales. We're a new company, and our team has over 20 years of experience in working on television programmes, music videos, and creative projects. We work closely with other creative individuals and companies on projects ranging from live events and promotional videos to TV production.

bottom of page